Fair Flowers Fair Plants

Jaap de Groot Bloemsierkunst heeft ook duurzame bloemen en planten in haar assortiment onder het label "Fair Flowers Fair Plants".

Fair Flowers Flair Plants producten zijn milieu verantwoord en eerlijk geproduceerd en vinden steeds vaker hun weg naar de consument (inmiddels al 10 landen in Europa)

Dit label werkt uitsluitend via een gesloten keten van geregistreerde deelnemers (producenten, handelaren en verkooppunten) waardoor de herkomst goed te achterhalen is. Het aanbod van FFP bloemen en planten groeit, met bloemen afkomstig uit de hele wereld en planten voornamelijk uit Europa. De jaarlijkse contributie van de geregistreerde deelnemers maakt het mogelijk het programma verder uit te bouwen en de controle op de herkomst uit te voeren. Het systeem voor tracering dat in het FFP programma is opgenomen is in dit opzicht uniek en garandeert de herkomst!

Waar staat Fair Flowers Fair Plants voor?

  • Duurzaam geproduceerd met respect voor mens en milieu
  • Eerlijke productie, eerlijke handel
  • Label voor gehele sierteelt; snijbloemen, snijgroen, planten, tuinplanten, bomen en bollen
  • Herkenbaar aan één consumentenlabel
  • Toegankelijk voor alle bedrijven met de vereiste certificaten
  • Steun van internationale maatschappelijke organisaties (NGO’s), vakbonden en de bloemensector.